Pulido y abrillantado de suelos en Galicia

Pulido de Solos

O ( pulido ) ou servicio de rebaixe e afinado de solo de mármore e terrazo, aplícase a os pavimentos novos pra igualar toda las pezas , eliminando asi os resaltes entre xuntas propios da colocación das pezas. Tamén se sole efectuar o servizo de puido pra restaurar solos deteriorados coa superficie desgastada e rallada co paso do tempo.

Abrillantado o Cristalizado

Servizo de abrillantado ( cristalizado acristalado vitrificado ) do solo, realízase sobre o pavimento pulido ou non pulido. O abrillantado aplica unha serie de compoñentes líquidos sobre a superficie de mármore ou terrazo e inmediatamente procedese a o cristalizado cunha máquina rotativa.

Este procedemento proporcioa a os solos e pavimentos un gran brillo natural, duradeiro e antideslizante. O efecto do abrillantado actua de embellezedor e protector. O pavimento queda protexido cunha capa de líquido cristalizado que o fai parecer un espello.